Tháng 1 năm 2017 Văn phòng Hội Bách khoa Hà nội Miền Nam ra đời như bước ngoặt chuyển biến phát triền của Hội. Tháng 3/ 2017 website của Hội, trang báo điện tử chính thức của Hội khẳng định năng lực, trí thức BKHN.

Tất cả khởi đầu đánh dấu sự đoàn kết, tâm huyết của toàn thể Cựu Giảng viên, cựu sinh viên ĐH Bách Khoa Hà nội Miền Nam cùng chung tay đồng lòng quyết tâm xây dựng phát triển Hội.

Tại văn phòng Hội, sáng ngày 02/ 4/ 2017. Cuộc họp của Ban Chấp hành mở rộng có sự hiện điện của một số Cựu Giảng viên, cựu sinh viên, doanh nhân là CSV BKHN, với sự tin tưởng nhất trí gần như tuyệt đối của các thành viên tham gia dự họp và nhiều thành viên ủng hộ qua điện thoại … đã quyết định ra đời một của công ty của Hội BKHN MN, tạo tiền lệ một công ty hoạt động lấy kinh phí duy trì các hoạt động xây dựng phát triển Hội BKHN MN lất tên là BKS.

Chúc cho công ty BKS sẽ thành công vì mục tiêu xây dựng phát triển Hội BKHN MN. Chúc cho BKS sẽ là một khởi đầu của nhiều Công ty tương tự ra đời. 

VPH 04/ 4/ 2017.