Hướng tới ngày khai giảng năm học mới 2017 của trường ĐHBK Hà nội và hoạt động chào đón giao lưu gặp mặt lần thứ 20 vào tháng 10/ 2017 của Hội BKHN MN. Món quà tình cảm, nhiều ý nghĩa của toàn thể hội viên Hội BKHN MN gửi tặng nhà trường đã được thực hiện thành công.

Một chiếc đồng hồ mới do các CSV Hội BKHN MN tài trợ, trực tiếp thực hiện thiết kế, chế tạo, lắp đặt thay thế đồng hồ lớn tại thư viện Tạ Quang Bửu trường ĐHBK Hà nội đã hoàn thành vào ngày 10/ 8/ 2017.

Chúng ta cùng tìm hiểu thêm, đồng hồ lớn lắp tại thư viện Tạ Quang Bửu được Hội  lắp năm 2011 do anh Nguyễn Tứ Trí, CSV K16CTM là nhà tài trợ chính. Để duy trì món quà nhiều ý nghĩa này theo hướng ứng dụng công nghệ chế tạo, vật liệu … tốt hơn, độ bền hơn, đảm bảo chính xác, đẹp hơn v.v… đồng hồ mới được BCH hội thay mặt toàn thể hội viên đề xuất với nhà trường Hội chế tạo thay thế và được BGH trường ĐH BKHN ủng hộ, chấp thuận.

Sau 02 tháng tích cực thiết kế, chế tạo với sự tài trợ chính là Công ty Đồng Hồ Phương Đức ASIA, Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng THÁP KIM, của toàn thể hội viên Hội BKHN MN. Cùng tham gia lắp đặt có bạn Phạm Ngọc Ninh CSV K39 CN môi trường và sự cộng tác của nhà trường, công việc lắp đặt đồng hồ mới thay cho đồng hồ lớn tại thư viện Tạ Quang Bửu trường ĐHBK Hà nội đã hoàn thành an toàn vào ngày 10/ 8/ 2017, hiện nay đang tiếp tục theo dõi vận hành kỹ thuật.

Dự án sẽ được nhà trường tổ chức khánh thành và nhận bàn giao vào đúng dịp khai giảng năm học mới 24/ 8/ 2017./.

Ngày 16/ 8/ 2014

Tin và ảnh VPH