Thực hiện đề xuất của Bộ môn Công Nghệ Hữu cơ – Hoá dầu, Viện kỹ thuật Hoá học, Trường Đại học Bách Khoa Hà nội về việc tham quan kết hợp nghiên cứu, đánh giá hiện trạng sử dụng sàn phẩn dầu mỡ bôi trơn công nghiệp tại Việt Nam.

 

Văn phòng Hội BKHN MN đã liên hệ và ngày 19/ 6/ 2017 được anh Hồ Hồng Long (CSV K22CTM), anh Ngô Đức trung(CSV  K27CTM), anh Lê Quốc Khánh (CSV K29 Luyện kim) giúp, tạo điều kiện cho chúng tôi cùng đoàn Giảng viên Viện Hoá ĐH BKHN có P.GS Phạm Thanh Huyển, ThS. Võ Hồng Phương đến tham quan và tìm hiểu, nghiên cứu ... tình hình sử dụng dầu nhớt mỡ bôi trơn công nghiệp tại các doanh nghiệp Công ty Tân Đại Tây Dương, Công ty CP Nhựa Tân Phú, Công ty CP Que Hàn điện Tân Bình.

Nhằm đưa quá trình giảng dạy gắn với thực tiển hơn của trường ĐH BKHN, Hội BKHN MN luôn sẵn sàng kết nối giữa nhà trường với các đoanh nghiệp và mong được các doanh nghiệp trong Hội ta ủng hộ. 

Ngày 20/ 6/ 2017 

Tin VPH.